Hör gärna av dig!

 

Du kan kontakta styrelsen via mail-adresser som du hittar under fliken                           OM SYS - Styrelsen eller direkt till webmaster@sysorkide.se

 

 Medlemskap   Välkommen som medlem i vår förening !

Du kan bli medlem hos oss på två olika sätt:

1. Medlemskap i endast Sydsvenska Orkidésällskapet kostar: 100:- per år för enskild medlem/familj. Avgiften ska sättas in på vårt Plusgiro: 639726-9.

2. Medlemskap i både Sydsvenska Orkidésällskapet och Svenska Orkidésällskapet, och då ingår 6 nummer av medlemstidningen Orkidéer. Nya medlemmar får hela årets utgåva retroaktivt. Nya medlemmar som betalar medlemsavgiften i slutet av året bör på avin ange vilket år inbetalningen avser

Tidningen Orkidéer som är Svenska Orkidesällskapets medlemsblad är en mycket trevlig och uppskattad tidning. Den utkommer med 6 nummer per år. Här finner du i varje nummer vackra färgbilder, detaljerade artbeskrivningar, mängder av odlingsråd, intressanta reseskildringar och mycket mycket mer. Är du intresserad av den svenska orkidéfloran behöver du inte heller bli besviken, artiklar, bilder och beskrivningar av växtplatser är ofta förekommande i tidningen

Medlemskap kostar då : 100:- + 300:- = 400:- per år för enskild medlem/familj. Avgiften ska då istället sättas in på Svenska Orkidésällskapets Plusgiro: 850565-3.

Glöm då inte att ange att ni tillhör Sydsvenska Orkidésällskapet.