Om SYS

Sydsvenska Orkidésällskapet startade sin verksamhet 1972 och SYS är en fristående ideell förening öppen för alla med intresse för orkidéer och orkidéodling. och föreningen har som främsta syfte att väcka intresse och kunskap om orkidéer.

Föreningen skall popularisera och sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling genom en aktiv föreningsverksamhet samt genom utställningar, föredrag, bedömningar och kurser.

SYS skall medverka till att såväl inhemska som utländska orkidéer och orkidéväxtplatser skyddas i enlighet med de lagar och förordningar som finns.

 

 

Sällskapets medlemmar träffas ca. en gång i månaden, se aktuella datum i Kalendern, och möteslokalen är i Lomma Folkets Hus, Strandvägen 120, Lomma

 

 

 

 

Medlemskap

Du kan bli medlem hos oss på två olika sätt:

1. Medlemskap i endast Sydsvenska Orkidésällskapet kostar: 100:- per år för enskild medlem/familj. Avgiften ska sättas in på vårt Plusgiro: 639726-9.

2. Medlemskap i både Sydsvenska Orkidésällskapet och Svenska Orkidésällskapet, och då ingår 6 nummer av medlemstidningen Orkidéer. Nya medlemmar får hela årets utgåva retroaktivt. Nya medlemmar som betalar medlemsavgiften i slutet av året bör på avin ange vilket år inbetalningen avser

Tidningen Orkidéer som är Svenska Orkidesällskapets medlemsblad är en mycket trevlig och uppskattad tidning. Den utkommer med 6 nummer per år. Här finner du i varje nummer vackra färgbilder, detaljerade artbeskrivningar, mängder av odlingsråd, intressanta reseskildringar och mycket mycket mer. Är du intresserad av den svenska orkidéfloran behöver du inte heller bli besviken, artiklar, bilder och beskrivningar av växtplatser är ofta förekommande i tidningen

Medlemskap kostar då : 100 + 300 = 400:- per år för enskild medlem/familj. Avgiften ska då istället sättas in på Svenska Orkidésällskapets Plusgiro: 850565-3.

Glöm då inte att ange att ni tillhör Sydsvenska Orkidésällskapet.

             Välkommen som medlem i vår förening !